ประกันสุขภาพเด็ก


ประกันสุขภาพเด็ก เอไอเอ 
1. ประกันสุขภาพแบบสัญญาเพิ่มเติมสำหรับแนบกับประกันชีวิตแบบปกติ
จะเป็นประกันชีวิตแบบปกติทั่วไปแนบสัญญาค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยและโรคร้ายแรง
ค่ารักษาพยาบาลจะเป็นแบบเหมาจ่าย 1 ล้าน ถึง 5 ล้านบาท
ค่าชดเชยรายวัน (HB extra) เลือกซื้อได้ไม่เกินวงเงินที่กำหนดตามรายได้ผู้ปกครอง
โรคร้ายแรง (ECIR) จ่ายเมื่อป่วย เลือกซื้อได้ตามทุนที่ต้องการ
ตัวอย่างเบี้ย
เด็กชายอายุ 1 เดือน ซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ทุน 2 แสนบาทค่ารักษาเหมาจ่าย 1 ล้าน ค่าชดเชยคืนละ 1 พันบาท โรคร้ายแรง 1 ล้านบาท เบี้ยประกันต่อปี 38246 บาทต่อปี ต้องการสอบถามเบี้ย คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น