วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การคุ้มครองสุขภาพระยะยาว 2


ต่อจากตอนที่แล้ว
จะเห็นว่าการทำประกันสุขภาพ การคุ้มครองสุขภาพระยะยาวสำคัญมาก
ดังนั้นจะทำอย่างไร
ผมมีแนวคิดมานำเสนอ

1. ซื้อประกันชีวิตแบบปกติครับ และเพิ่มเงินอีกจำนวนหนึ่งไปลงทุน อาจจะเป็นหุ้นหรือกองทุน
แต่วิธีนี้คุณอาจจะต้องมีความรู้การลงทุนบ้างปานกลางถึงมาก และต้องดูพอร์ดการลงทุนเป็นระยะๆและผ่านไปจนพอร์ดสามารถสร้างผลตอบแทนได้จนสามารถถอนออกมาจ่ายเบี้ยประกันโดยที่พอร์ดยัวสร้างผลตอบแทนต่อไปได้อีก ท่านก็จะได้ความคุ้มครองระยะยาวเหมือนกัน
วิธีนี้ข้อดี เงินที่นำไปลงทุนค่าธรรมเนียมไม่มากผลตอบแทนจึงมีโอกาสได้สูง 
ข้อเสีย คือท่านต้องมีวินัยการลงทุนสูง รวมทั้งคว่ามรู้ และต้องมีเวลามาตรวจพอร์ดการลงทุนเป็นช่วงๆรวมทั้งต้องมาถอนเงินจากพอร์ดการลงทุนมาจ่ายเบี้ยประกันต่อไปเรื่อยๆ
2. ซื้อประกันสุขภาพกับประกันควบการลงทุน (unit linked) ประกันชีวิตแบบนี้จะนำเงินหลังจากหักค่าธรรมเนียมไปลงทุนในกองทุนรวม เมื่อผลตอบแทนจากการลงทุนมากพอจนสามารถถอนเงินมาจ่ายเบี้ยได้ท่านก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันต่อไปได้
นอกจากนั้นข้อดีของกรมธรรมแบบนี้คือ ความยืดหยุ่นครับ คือ
- เลือกปรับเปลี่ยนทุนประกันได้
- เลือกเบี้ยประกันได้ และพักการชำระเบี้ยชั่วคราวได้
- ถอนเงินบางส่วนมาใช้ได้
- เพิ่มเงินเบี้ยประกันเพื่อนำไปเพิ่มการลงทุนได้
ข้อดีของunit linked มีกระบวนการดูแลพอร์ดการลงทุนให้ เช่นการการจัดทรัพย์สินการลงทุน การซื้ออัตโนมัติทุกเดือน การทำปรับสุดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ กระบวนการคัดสรรกองทุน ทำให้เรามีวินัยในการลงทุน ไม่ต้องมานั่งเฝ้าพอร์ดบ่อยมากนัก
ข้อเสีย ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการสูงกว่าการซื้อกองทุนเอง 
จากบทความนี้อยากให้ผู้อ่านลองพิจารณาตามความเหมาะสมตามบริบทของท่านว่าท่านเหมาะอย่างไรครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น