วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

กองทุนการศึกษาลูกด้วย unit linked (ประกันชีวิตควบการลงทุน)


ปัจจุบันคนไทยแต่งงานช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาไปกับการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ก็เรียนปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย บางคนก็ต่อไปจนถึงปริญญาโทซึ่งกว่าจะเรียนจบทำงานสร้างฐานะอีกช่วงระยะหนึ่งจึงแต่งงาน บางคนแต่งงานเมื่ออายุมากกว่า 35 ปี บางคู่อาจเจอปัญหามีลูกยากดังนั้นกว่าจะมีลูกก็ปาไปอายุมากกว่า 35 ปี หรืออาจจะ 40 ปีไปเลย หลายคนอาจจะมัวแต่ยินดีกับการมีลูกแต่อย่าลืมว่า อีกประมาณ 20 ปี คุณก็จะเกษียณอายุพร้อมๆกับในขณะนั้นลูกคุณก็อยู่ในวัยที่เรียนมหาวิทยาลัยพอดี

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560